Leiden Rusland Blog

rss

Tag: Emancipatie

  • Vrouwen in de Russische cultuur, aan het begin van de 20e eeuw

    Vrouwen in de Russische cultuur, aan het begin van de 20e eeuw

    Tijdens de laatste ASEEES conferentie – de jaarlijkse Slavistentaptoe in de VS – raakte ik verzeild in een interessante discussie. We spraken over gender prejudices in Rusland aan het begin van de twintigste eeuw. Zoals overal in de ontwikkelde wereld hadden vrouwen in Rusland niet dezelfde rechten, en niet dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden als mannen. En er was ook een krachtig ontwikkeld informeel paternalisme, dat vrouwen tegenwerkte zich te ontplooien of carrière te maken.