h1#title

Henk Kern

Henk Kern, at Leiden University
Henk Kern

Henk Kern is als UD verbonden aan de opleidingen Geschiedenis en Russische Studies van de Universiteit Leiden. Hij geeft onderwijs over de politieke en sociale geschiedenis van Rusland en de Sovjetunie. Hij is gepromoveerd op het proefschrift Denken over Rusland. Europese beschouwingen over de Grote Hervormingen, 1861-1881 (Pegasus; Amsterdam 2008). Dit boek vertelt hoe in Europa de Ruslandkunde als wetenschappelijke discipline ontstond op het kritieke moment dat Rusland zelf aan een Europees moderniseringsproces begon.

Links