Leiden Rusland Blog

Russische bedrijven lenen weer op de internationale kapitaalmarkt

Posted on in
Russische bedrijven lenen weer op de internationale kapitaalmarkt

Deze zomer verlengde de Europese Unie de sancties tegen Rusland. De VS deden dat ook. Een onderdeel van die sancties was dat Russische ondernemingen geen toegang hadden tot de internationale kapitaalmarkten. Maar begin oktober haalde Norilsk Nickel via een nieuwe obligatielening toch 1 miljard dollar binnen. Andere Russische ondernemingen hebben ook plannen om obligatieleningen uit te schrijven. De sancties worden dus niet meer zo streng nageleefd. Maar het indirecte effect is er niet minder om.

Toegang tot kapitaal

Dat is goed nieuws voor Russische ondernemingen die uitstaande leningen moeten aflossen. In 2015 vervalt voor zo’n 16 miljard dollar aan leningen, en nu lijkt daarvoor de mogelijkheid te ontstaan om nieuwe leningen af te sluiten in plaats van te moeten betalen uit de reserves van de bedrijven. Het is ook goed nieuws voor de Russische economie. De ontzegging van de toegang tot de internationale kapitaalmarkten was een van de meest effectieve onderdelen van de sancties. De bedrijven hadden om hun dollarleningen af te lossen hun toevlucht genomen tot het uitschrijven van obligatieleningen in roebels bij Russische banken en deze roebels omgezet in dollars. Dit had dan weer gevolgen voor de koers van de roebel die ongeveer de helft van zijn waarde verloor sinds het begin van de sancties. Dat maakte de import weer duurder en zorgde er voor dat de export niet zo veel opleverde. Het is overigens vooral de daling van de olieprijs die in dit opzicht Rusland pijn doet. De export van olie en gas is de kurk waarop de Russische economie drijft. Als Russische bedrijven weer toegang krijgen tot de internationale kapitaalmarkten komen er weer dollars binnen in plaats van dat ze Rusland uitstromen. Het lijkt er ook op dat investeerders Rusland weer een beetje gaan vinden. Vooral de kantorenmarkt is weer wat aantrekkelijker geworden voor buitenlandse investeerders.

 Investeringsklimaat

Maar deze ene zwaluw maakt nog geen zomer. De sancties hebben niet alleen voorkomen dat er kapitaal Rusland instroomt, ze hebben er ook aan bijgedragen dat er kapitaal uitgestroomd is. Sinds de annexatie van de Krim is er al meer dan 120 miljard dollar uit Rusland gestroomd en dat zijn niet alleen maar de afgeloste leningen. Westerse bedrijven verlaten Rusland, maar ook Russische bedrijven brengen hun geld in veiliger havens. En het ziet er niet naar uit dat de Westerse bedrijven staan te springen om in Rusland terug te keren. In een rapport over het investeringsklimaat van de consultancy onderneming Ernst & Young blijkt dat meer dan drie kwart van de investeerders vindt dat er te veel nieuwe wetgeving geïntroduceerd wordt die het investeringsklimaat erg instabiel maken. Dat verwijt geldt vooral de federale regering, want in hetzelfde rapport wordt aangegeven dat de regionale autoriteiten het juist beter zijn gaan doen bij het creëren van een goed investeringsklimaat, terwijl ook de Russische zakenpartners meer en meer handelen in overeenstemming met mondiale standaards.

Of de federale regering veel notie zal nemen van de zorgen van de internationale investeerders is maar de vraag. Veel van de nieuwe regelgeving is er juist op gericht om Rusland economisch onafhankelijker – lees meer Russisch – te maken. Maar dan moeten de Russische investeerders wel de plaats van de buitenlandse investeerders overnemen. En daar ziet het met die enorme kapitaalvlucht in de laatste twee jaar niet naar uit. De sancties mogen wat minder streng uitgevoerd gaan worden, ze raken Rusland indirect nog steeds. 

Add a Comment

Name (required)

E-mail (required)

Your own avatar? Go to www.gravatar.com

Remember me
Notify me by e-mail about comments