Leiden Rusland Blog

Hoe werkt de Russische desinformatie?

Posted on in
Hoe werkt de Russische desinformatie?

Hoe werkt de Russische desinformatie? Een verklaring van de Russische autoriteiten over de recente gifgasaanval in Syriƫ geeft hierin inzicht.

Op 4 april vond in de Syrische stad Khan Sheikhoun, gelegen in de provincie Idlib, een gifgasaanval plaats waarbij ten minste 72 burgers om het leven kwamen. Volgens de hoogste VN-gezant in Syrië betrof het een aanval vanuit de lucht. Aangezien het Syrisch leger bombardementen uitvoert in de regio en het zich eerder schuldig heeft gemaakt aan gifgasaanvallen, wordt breed aangenomen dat het ook achter deze aanval zit.

Op 6 april plaatste de Russische ambassade in Groot-Brittanië het volgende bericht over het ‘chemische incident’ op haar website:

"RUSSIAN EMBASSY COMMENT ON CHEMICAL INCIDENT IN SYRIA

As always, a murky affair at a critical point in the fighting and search for peace in Syria. The words “loosely aligned groups” cover up the harsh reality of the entire province of Idlib being under an-Nusra control. Like the downing of Malaysian airliner over East Ukraine in July 2014 was meant to bring Berlin on board as regards the Western policy of sanctions against Russia, this time the new US Administration is the target. Why does nobody ask who benefits from such timely incidents?

The so-called “White Helmets” discredited themselves in Eastern Aleppo with staging “consequences” of similar incidents. The West will feel ashamed for taking the side of terrorists, who possess and use chemical weapons, and trying, in this way, to draw attention from the horrors of the Mosul operation and Yemen. A truly transparent and international investigation is urgently needed, which is the purpose of a Russian draft UN Security Council resolution. We shouldn’t allow the terrorists to succeed in winning the war in virtual reality of media space, while they are losing it on the ground."

Deze 180 woorden bevatten veel elementen die kenmerkend zijn voor de Russische desinformatie: samenzweringstheorieën, insinuaties, het zaaien van verwarring (muddying the waters), whataboutism, en het suggereren van morele superioriteit (claiming the moral high ground). De tekst is daarom de moeite waard om zin voor zin te bekijken.

As always, a murky affair at a critical point in the fighting and search for peace in Syria.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de ambassade de kwestie ‘murky’ noemt. Vermoedelijk wordt er hier op gezinspeeld dat er duistere krachten in het spel zijn en de gangbare versie van de gebeurtenissen - de gifgasaanval is gepleegd door het Syrische leger - niet klopt. ‘As always’ lijkt te suggereren dat het veroorzaken of ensceneren van een dergelijk incident een standaardtactiek is van de niet nader genoemde duistere krachten die achter de aanval zitten, in dit geval met als doel om de ‘search for peace’ - lees: de opmars van het Syrisch leger - te saboteren.

The words “loosely aligned groups” cover up the harsh reality of the entire province of Idlib being under an-Nusra control.

Met deze zin lijkt de ambassade legitimiteit te willen verlenen aan de strijd van het Syrisch leger tegen de rebellen en tevens Westerse berichtgeving over de strijd te bekritiseren. Waar in Westerse berichtgeving veel nadruk is op het feit dat er tegen Assad gevochten wordt door verschillende groeperingen met complexe dwarsverbanden, zegt de ambassade dat het conflict in Idlib in wezen simpel is: het regime vecht tegen al-Nusra, een aan al-Qaeda geaffilieerde groepering, en het Westen zou deze strijd tegen terroristen moeten steunen.

Like the downing of Malaysian airliner over East Ukraine in July 2014 was meant to bring Berlin on board as regards the Western policy of sanctions against Russia, this time the new US Administration is the target.

Hier wordt het neerhalen van MH17 er bij gehaald, ook al heeft die gebeurtenis niets te maken met de gifgasaanval in Syrië. De ambassade zegt hier openlijk dat het neerhalen van MH17 een samenzwering betreft, met als doel om de Duitse regering over te halen om sancties tegen Rusland te steunen. ‘[T]his time the new US Administration is the target’: vermoedelijk wil de ambassade hier zeggen dat het doel van de gifgasaanval was dat Trump een stevige positie tegen het Assadregime in zou nemen. De ambassade wil ons dus doen geloven dat bepaalde actoren - er wordt niet gespecificeerd wie - een tactiek hanteren van het plegen van grootschalige aanslagen om een concreet politiek doel te bereiken.

Why does nobody ask who benefits from such timely incidents?

Lenin schreef: ‘Als niet onmiddellijk duidelijk is welke politieke of sociale groepen, krachten, of grootheden een bepaalde positie, maatregel e.d. verdedigen, moet je altijd de vraag stellen: “Wie komt het goed uit (Кому выгодно)”? De vraag ‘Wie komt het goed uit?’ of ‘Wie profiteert er van?’ is het startpunt van de meeste Russische samenzweringstheorieën. Volgens veel Russen, inclusief de Russische overheid, gebeuren incidenten niet zomaar: er zit altijd iets achter. Veel kwesties zijn niet zo eenvoudig als de mainstream media en Westerse overheden je doen willen laten geloven. Geloof niet zomaar de versie van het officiële onderzoek naar 9/11, of het neerhalen van MH17. Question more, zoals het motto van RT luidt. Wie profiteerde ervan?

The so-called “White Helmets” discredited themselves in Eastern Aleppo with staging “consequences” of similar incidents.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de White Helmets, een Syrische burgerorganisatie die slachtoffers van het geweld probeert te redden, er hier bij worden gehaald. De Russische autoriteiten hebben de White Helmets er eerder van beticht vermeende misdaden van het Assadregime in scene te hebben gezet. Geïnsinueerd wordt dat het bij de gifgasaanval om iets soortgelijks handelt. De Russische autoriteiten verbreiden al enige tijd de theorie dat de White Helmets een tool zijn van de Amerikaanse overheid.

The West will feel ashamed for taking the side of terrorists, who possess and use chemical weapons, and trying, in this way, to draw attention from the horrors of the Mosul operation and Yemen.

In het eerste deel van deze zin wordt gesuggereerd dat het Westen groeperingen in Syrië steunt die in wezen terroristische groeperingen zijn. Dit komt overeen met het narratief van het Kremlin en het Assadregime over de oorlog in Syrië: alle groeperingen die tegen Assad vechten zijn terroristische groeperingen die moeten worden vernietigd om de vrede in het land te herstellen. Het eerste deel van de zin zegt ook dat de terroristische groeperingen chemische wapens hebben en gebruiken, waarmee meteen wordt geïnsinueerd dat deze groeperingen de gifgasaanval hebben gepleegd.

Het tweede deel van de zin bevat een klassiek voorbeeld van whataboutism: de aandacht wordt verlegd van de gifgasaanval naar recente Amerikaanse bombardementen in Jemen en de Iraakse stad Mosul, ook al staan die volledig los van de gifgasaanval. Er wordt ook gesuggereerd dat het Westen - onduidelijk is om wie het concreet gaat - de gifgasaanval doelbewust aangrijpt om de aandacht af te leiden van de Amerikaanse bombardementen.

A truly transparent and international investigation is urgently needed, which is the purpose of a Russian draft UN Security Council resolution.

Hier wordt gesuggereerd dat Rusland de redelijke partij in het geheel is. Rusland wil immers via de Verenigde Naties een internationaal onderzoek naar de gifgasaanval instellen, en dit onderzoek moet bovendien écht transparant zijn: wie kan daar op tegen zijn? De Russische resolutie is een reactie op een resolutie, ingebracht door de Verenigde Staten, Groot-Brittanië, en Frankrijk, waarin het Syrisch regime wordt veroordeeld voor de aanval en gemaand wordt om mee te werken aan een internationaal onderzoek naar de aanval. Rusland heeft aangegeven een veto uit te spreken tegen de resolutie, zoals het ook eerder een veto heeft uitgesproken tegen resoluties waarin het Assadregime werd veroordeeld. Met de toevoeging ‘truly’ bij ‘transparent’ geeft de ambassade waarschijnlijk aan dat ze het door de andere resolutie voorgestelde onderzoek niet écht transparant vinden, omdat de Verenigde Staten, Groot-Brittanië, en Frankrijk al uit gaan van de verantwoordelijkheid van het Assadregime voor de gifgasaanval.

Hier gebruikt de ambassade een tactiek die ook ten aanzien van het onderzoek naar het neerhalen van MH17 is gebruikt: de indruk wekken dat het Westen vooringenomen is en niet in een objectief internationaal onderzoek geïnteresseerd is. Ondanks het feit dat er alle reden is om aan te nemen dat het Syrisch leger achter de gifgasaanval zit, en dat er overweldigend bewijs is dat MH17 is neergehaald met een Russische raket, suggereren de Russische autoriteiten dat er geen echt bewijs is, en meer onderzoek nodig is. Question More.

We shouldn’t allow the terrorists to succeed in winning the war in virtual reality of media space, while they are losing it on the ground.

Hier wordt nogmaals geïnsinueerd dat de tegenstanders van Assad in Idlib de gifgasaanval hebben gepleegd. Door hun media-activiteiten, al dan niet met inbreng van de door de Verenigde Staten gesteunde White Helmets, overtuigen de ‘terroristen’ de wereld er echter van dat het Assadregime de aanval heeft gepleegd. Rusland is bezig de ‘terroristen’ op de grond te verslaan. Door het gebruik van het woord ‘terroristen’ wil de ambassade duidelijk maken dat de tegenstanders van Assad niet anders zijn dan de terroristen die aanslagen plagen in Europese steden, en dat het Westen gezamenlijk met Rusland tegen hen zou moeten optrekken. 

Add a Comment

Commenting is not available in this channel entry.