Leiden Rusland Blog

De mythe van Navalny als xenofoob

De mythe van Navalny als xenofoob
Buiten Rusland zijn velen huiverig om steun uit te spreken aan de Russische oppositiepoliticus Navalny vanwege diens vermeende (extreem-)nationalistische ideeën. Hoe onwelriekend zijn Navalny’s ideeën écht? En waarom is het niet erg als Navalny een beetje nationalistisch is?
Read more »